سیاست‌ورزی مرجعیت نجف در اعتراضات اخیر عراق؛ چگونگی و چرایی

بررسی سیاست‌ورزی مرجعیت نجف در تحولات عراق نشان می‌دهد کفه ترازوی حمایت این نهاد از تحرکات مردمی، سنگین‌تر از هشدارها نسبت به خطراتی است که در کمین این تحرکات قرار داشته و دارد.

بازنگری در قانون اساسی عراق؛ امکان؛ مواضع و پیامدها

اعتراضات عراق درحالی همچنان پابرجاست که مطالبه اصلاح قانون اساسی اگرچه از سوی بخش مهمی از معترضان مطرح شده، اما در میان جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، موافقان و مخالفان جدی‌ای دارد.

اعتراضات در عراق؛ مواضع و مطلوبیت‌های جریان‌های داخلی

نوشتار حاضر تلاش می‌کند پس از بررسی مواضع و مطلوبیت‌های جریان‌های داخلی عراق نسبت به اعتراضات اخیر، رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به ناآرامی در عراق را نیز تبیین و تشریح کند.

اعتراضات در عراق؛ زمینه‌ها و پیامدها

نوشتار پیش‌رو پس از بررسی مختصری از زمینه‌ها و ریشه‌های اعتراضات اخیر در عراق به این پرسش می‌پردازد که اساسا! این اعتراضات تا چه میزان ماهیتی ضد ایرانی داشته است.

1 2 3