ترکیه در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها

ترکیه در سال 95؛ رویدادها و روندها

اندیشکده راهبردی تبیین هم‌چون سال 94، تلاش کرده است تا تحولات مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، مرور و دورنمای احتمالی سال 96 را بیان نماید. امید است این گزارش‌ها در فهم تحولات کشورهای منطقه، برای مخاطبان مفید واقع شود.

شهر الباب سوریه؛ اهمیت راهبردی و اهداف بازیگران

شهر الباب سوریه؛ اهمیت راهبردی و اهداف بازیگران

پرسش اصلی این است که اساساً شهر الباب دارای چه اهمیتی از بعد راهبردی و امنیتی است و اهداف هریک از بازیگران دولتی همچون سوریه، ترکیه و روسیه و بازیگران غیردولتی همچون داعش، گروه‌های معارض سوری و نیروهای کرد فعال در عرصه بحران سوریه در موضوع الباب چیست؟

موافقت ترامپ با ایجاد منطقه امن در سوریه؛ اهداف و پیامدها

موافقت ترامپ با ایجاد منطقه امن در سوریه؛ اهداف و پیامدها

اهداف دولت ترامپ از طرح منطقه امن در سوریه چیست و پیامدهای اجرای احتمالی آن بر تحولات سیاسی و میدانی بحران سوریه چه خواهد بود؟