توقیف نفت‌کش ایران در جبل‌الطارق؛ الزاماتی برای آینده

اقدام بریتانیا در توقیف نفت کش حامل نفت ایران در جبل الطارق، اقدامی کاملاً سیاسی و امنیتی، همسو با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌باشد که در بعد حقوقی موضوع، امکان طرح دعوا و بسترسازی حقوقی انجام اقدامات تقابلی سخت وجود دارد و مهم تر از آن و همچنان که ثابت شده است ج.ا.ایران انگیزه و اراده لازم برای برخورد تقابلی با دشمنانش در هر سطحی را دارد.

«جنگ رسانه‌ای» از منظر رهبر معظم انقلاب – بخش دوم: عملکرد جبهه‌ی مقابل در جنگ رسانه‌ای

رهبر معظم انقلاب با نگاه کلان و راهبردی خود، در بیانات گوناگونی به مسئله‌ی «جنگ رسانه‌ای» پرداخته‌اند . ازاین‌رو با بهره‌گیری از بیانات ایشان، نکات مرتبط با مفهوم «جنگ رسانه‌ای» در سه بخش «ماهیت و اهمیت»، «عملکرد جبهه‌ی مقابل» و «راهکارها» تدوین شده است. در نوشتار پیش رو بخش دوم این مطلب ارائه شده است.