عربستان و امارات؛ رقابت برای تسلط بر نفت یمن

بر اساس بررسی دقیق زمین شناسی شرکت «يو. إس. جي. إس» مخازن دریایی نفت یمن بسیار بزرگ و زیاد است و این مسئله نشان می‌دهد ذخایر بکر یمن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر مشترک در بین کل کشورهای خلیج فارس است و این مسئله یکی از اسرار و رازهای شروع جنگ علیه یمن است.