یک اندیشکده اسرائیلی: انتخاب «العاروری» بیانگر محبوبیت ایران در کرانه باختری است

به اعتقاد یک اندیشکده اسرائیلی انتخاب صلاح العاروری به عنوان رهبر جنبش حماس در کرانه باختری به مثابه تایید افزایش محبوبیت ایران در این منطقه است.

فلسطین در سال 96؛ روندها و رویدادها

سالی که گذشت سالی پر چالش برای فلسطین بود. تغییر رهبری حماس، روی کار آمدن ترامپ و شکستی دیگر در آشتی ملی از مهم‌ترین رویدادهای سال 96 در حوزه فلسطین بود.

الزاماتی در مراقبت از روابط ایران و حماس

فهم تحولات منطقه‌ای و جایابی نقش حماس در این تحولات، فهم زبان و تکنیک‌های جدید حماس و تفهیم صحیح وضعیت آن و نوار غزه به جامعه داخلی و عبرت‌گیری حماس از گذشته‌ی خود،کمک شایانی به تحکیم روابط ایران و جریان مقاومت فلسطین خواهد کرد.