مایکل روبین: وقت آن رسیده که کل سپاه پاسداران تحریم شود

مایکل روبین: وقت آن رسیده که کل سپاه پاسداران تحریم شود

مایکل روبین کارشناس اندیشکده اِمریکن اِنترپرایز، در گزارش جدید خود، پنج راهبرد مقابله با ایران را ارائه می‌دهد. مهم‌ترین راهبرد این گزارش، همراستا با خط جدید تحریمی کنگره آمریکا، دستور به تحریم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.