انتخابات پارلمانی عراق؛ پیام‌ها و پیامدها

انتخابات پارلمانی عراق برای سیاست داخلی این کشور و همچنین کنشگری جمهوری اسلامی ایران، پیام‌ها و پیامدهای مهمی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

تأملی بر اعلام انصراف مقتدی صدر از شرکت در انتخابات آتی عراق

اقدام مقتدی صدر در انصراف از انتخابات پارلمانی آتی، بیش از آنکه کنشی عامدانه باشد، احتمالاً واکنشی نسبت به تحولات چند ماه اخیر عراق و افزایش انتقادات به جریان صدر است.

آشفتگی‌های پیشاانتخاباتی در عراق

ایران در ماه‌های آینده احتمالا وضعیت پرتنشی را در عراق خواهد داشت و بر همین اساس باید سیاست مدونی را نسبت به انتخابات آتی تدارک ببیند تا مانند آنچه در اعتراضات اکتبر 2019 روی داد، غافلگیر نشود.

مطلوبیت‌های آمریکا در انتخابات پارلمانی عراق

مداخله ایالات متحده آمریکا در انتخابات عراق، در صورت موفقیت به ضرر انسجام ملی و حاکمیت دولت مرکزی تمام می‌شود و شانس شکل‌گیری دولت قوی در این کشور را کاهش می‌دهد.