ارزیابی هفتگی روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی (26 آبان لغایت 2 آذر ماه)

اگر چه رویدادهای مرتبط با جنگ غزه طی حدود شش هفته گذشته محور غالب تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بوده اما تحولات مهم هفته گذشته منحصر به این موضوع نبوده است.

وحدت جهان اسلام؛ موانع و راهکارها

با وجود تضادهای ایدئولوژیک و شکاف منافع بازیگران، نیل به همگرایی جهان اسلام چندان آسان نیست. برداشتن گام‌های تدریجی در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی اما می‌تواند به گفت‌وگوهایی برای برطرف کردن دغدغه‌های سیاسی و امنیتی منتهی گردد.

سیاست دفاعی و اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا

متن حاضر چکیده‌ای از نتایج گزارش مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی (IISS) با عنوان «سیاست دفاعی و اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا» است که به بررسی سیاست دفاعی و اقتصاد و پویایی‌های این دو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌پردازد.

1 2 3 48