گزارش‌های اندیشکده «رند» با عنوان پروژه‌ی صلح سوریه/ بخش چهارم

بنگاه «رند» در پایگاه اینترنتی خود با انتشار گزارش‌هایی تحلیلی با عنوان «یک برنامه‌ی صلح برای سوریه» دیدگاه کارشناسانش درباره‌ی برنامه‌ای قابل اجرا برای روند صلح در سوریه را بیان کرده ‌است.

گزارش‌های اندیشکده «رند» با عنوان پروژه‌ی صلح سوریه/ بخش یک الی سه

بنگاه «رند» در پایگاه اینترنتی خود با انتشار گزارش هایی تحلیلی با عنوان«یک برنامه‌ی صلح برای سوریه» دیدگاه کارشناسانش درباره‌ی برنامه‌ای قابل اجرا برای روند صلح در سوریه را بیان کرده‌است.