ضرورت تغییر پارادایم آمریکا در غرب آسیا

اندیشکده کوینسی طی گزارشی بیان داشته که نوع حضور کنونی سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه غرب آسیا نه‌تنها به تأمین منافع این کشور نینجامیده بلکه توان آن برای مقابله با تهدیدات را کاهش داده است.

ضرورت پایان جنگ‌های بی‌پایان

اندیشکده کوینسی طی گزارشی با اشاره به تبعات تداوم جنگ‌های بی‌پایان ایالات متحده در غرب آسیا، توصیه‌هایی مبنی بر پایان نبردهای برون‌مرزی آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم، ارائه کرده است.