تغییرات در کابینه ترامپ؛ تداوم یا تغییر سیاست خارجی؟

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند به این پرسش مهم بپردازد که تغییرات در کابینه ترامپ از ابتدا تا کنون چه روندی داشته است و باعث ایجاد چه تغییراتی در سیاست خارجی این کشور خواهد شد؟

کارکرد تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا / بخش دوم

برای دهه های متوالی است که تحریم بعنوان یک ابزار در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا برجستگی و اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در یادداشت پژوهشی پیش رو، کارکردهای این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.

کارکرد تحریم در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا / بخش نخست

برای دهه های متوالی است که تحریم بعنوان یک ابزار در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا برجستگی و اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در یادداشت پژوهشی پیش رو، کارکردهای این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.