انقلاب اسلامی و ایستار بایستگی­ هایِ فزایندۀ تحول در سیاست خارجی

در این یادداشت به «بایستگی های فزاینده تحول» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو  ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

الگوسازی در راهبرد منطقه‌ای ایران ؛توفیق‌ها و محدودیت‌ها

در این مقاله، راهبرد الگوسازی در سیاست منطقه‌ای ایران در غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفته و موفقیت ها و محدودیت هایی که در این زمینه وجود داشته ارزیابی شده است.

آرایش چهره خبیث پهلوی

با گذشت چهل سال از پایان عمر رژیم منحوس پهلوی، آرایش چهره خبیث این رژیم در دستور کار رسانه‌های غربی گرفته است؛ تا شاید بتوانند از این گذر، جایگاه نظام اسلامی را در اذهان نسل جدید این کشور، تقلیل دهند.

انقلاب اسلامی، ماهواره امید و جوان سودانی

چند سال قبل، الجزیره میزبان پطروس غالی، وزیر خارجه اسبق مصر بود که بعدها به دبیرکلی سازمان ملل نیز رسید. جوانی به نام حیدر از سودان، تلفنی سوالش را از پطروس غالی می‌پرسد و سپس گفتگویی معنادار میان مجری و میهمان شکل می‌گیرد.

1 2 3 4