خروج ایران از ان‌پی‌تی، چالش‌ها و فرصت‌ها

تهدید ایران به خروج از [NPT] در صورت رجوع تروئیکای اروپایی به مکانیسم ماشه، این بحث را مطرح کرد که خروج از معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، چه پیامدهای مثبت یا منفی برای ایران در پی دارد؟