امکان‌سنجی تولید ادبیات حول موضوع نظام سلطه

نظام سلطه همواره از ابزار های مختلفی در راستای رسیدن به اهداف شوم خود بهره برده است. گفتمان این نظام هم همواره در راستای رسیدن به این اهداف تعریف شده است. در مقابل جریان و گفتمان انقلاب اسلامی در ایران، از همان ابتدای شکل‌گیری، نفی سلطه ابرقدرت‌ها و مستکبرین را از جمله اصول اساسی خود و سرلوحه حرکت خویش قرار داده است[1]. پژوهش پیش رو در تلاش است تا به بررسی امکان تولید ادبیات حول موضوع نظام سلطه بپردازد.