بررسی احتمال جدایی ایالت کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا

اندیشکده راهبردی تبیین در قالب جلسه گروه متمرکز موضوع جدایی ایالت کالیفرنیا از ایالات متحده آمریکا را مورد بحث و بررسی قرار داده است. گزارش پیش‌رو جمع‌بندی و چکیده‌ای از مباحث این جلسه است .

چاقوی دولبه «تروریستی نامیدن سپاه»

هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته‌اند تعریف جامعی از تروریسم ارائه دهند. لذا برخی از کشورها با سوءاستفاده از این ابهام، از آن به‌عنوان حربه‌ای برای مقابله با رقبای خود بهره ‌می‌گیرند.

تحرکات جدید داعش در سوریه؛ علل و پیامدها

بیش از یک ماه است که تحرکات داعش در سوریه افزایش یافته است، این تحرکات حاصل پویش‌های داخلی و منطقه‌ای است که علل و پیامدهای آن در مقاله‌ی زیر انعکاس یافته است.

ترامپ و رویای بازگشت به موج دوم

برداشت اشتباه هیات حاکمه فعلی آمریکا از تحولات ایجاد شده در ساختار و مفهوم قدرت در عرصه بین المللی و پیشرفت های صورت گرفته در عصر جدید، فرصت بازیگری بیشتری برای سایرین ایجاد خواهد نمود. این امر، چه بسا موجب افول سریعتر ایالات متحده در دوران پسا گذار گردد.

1 2