سیاست کاهش مداخله ایالات متحده و پویش امنیتی غرب آسیا

با ادامه سیاست کاهش مداخله ایالات متحده آمریکا در غرب آسیا، پویش‌های مثبت امنیتی منطقه فعال‌تر خواهند شد.

قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در حوزه مسئولیت سنتکام؛ اهداف و پیامدها

پیامد مهم این اقدام، گسترش نفوذ و تسلط نظامی رژیم صهیونیستی در کشورهایی است که روابط خود را با این رژیم عادی کرده‌اند.

طرح معامله قرن؛ محتوا، اهداف و پیامدها

طرح معامله قرن همانند طرح‌های پیشین ارائه شده از سوی دولت آمریکا در حد طرح باقی مانده و فرصت عملیاتی و اجرایی شدن نخواهد یافت چرا که فلسطینی‌ها به عنوان طرف اصلی، آن را قابل پذیرش نمی‌دانند.

طرح شناسایی کشور مستقل فلسطینی توسط اتحادیه اروپا

با تغییر رویکرد آمریکا درباره شهرک‌های صهیونیستی، اتحادیه اروپا در جلسه آینده خود، درباره گزینه به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین بحث و رایزنی خواهد کرد. مقاله حاضر به بررسی چشم‌انداز این موضوع می‌پردازد.

1 2 3 6