عربستان در سال 96؛ روندها و رویدادها

سال 96 برای عربستان، سرشار از رویدادهای مهم و تأثیرگذار بود. ما در این نوشتار سعی داریم با بررسی برخی از این رویدادها، دور نمای اجمالی از سال آینده این کشور را ارائه نمائیم.

تحلیل فیلم فصل کرگدن از دیدگاه جنگ رسانه‌ای

یکی از فیلم‌هایی که در سال‌های اخیر ساخته شد و جبهه استکبار حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از آن انجام داد، «فصل کرگدن» است. استفاده از بازیگران مشهور، جایزه‌باران فیلم در جشنواره‌های خارجی، در اختیار قرار دادن مکان فیلم‌برداری در ترکیه و کردستان عراق و چندین امکان دیگر، ازجمله کمک‌های برای برجسته شدن این فیلم است.

تحلیل فیلم آرگو از منظر جنگ رسانه‌ای

در جنگ رسانه‌ای کسی پیروز است که زودتر تاریخ را روایت کند و به تصویر کشد. اگر این اتفاق در زمان مناسب رخ دهد، می‌تواند به ضربه محکمی به دشمن تبدیل شود. فیلم آرگو از آثاری است که هالیوود با ساخت آن درصدد تبدیل ایران به کشوری منزوی و غیرقابل تعامل بود؛ اما به دلیل تحریف‌های فراوان تاریخ نتوانست به موفقیتی که پیش‌بینی می‌شد برسد.در جنگ رسانه‌ای کسی پیروز است که زودتر تاریخ را روایت کند و به تصویر کشد. اگر این اتفاق در زمان مناسب رخ دهد، می‌تواند به ضربه محکمی به دشمن تبدیل شود. فیلم آرگو از آثاری است که هالیوود با ساخت آن درصدد تبدیل ایران به کشوری منزوی و غیرقابل تعامل بود؛ اما به دلیل تحریف‌های فراوان تاریخ نتوانست به موفقیتی که پیش‌بینی می‌شد برسد.

1 2 3