طرح‌های پیشران روابط خارجی ایران در دولت سیزدهم

 «سیاست متوازن هوشمند» دولت سیزدهم در عرصه روابط خارجی، که شامل مولفه‌هایی نظیر نگاه به شرق، سیاست همسایگی و در نهایت تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی بود، عموماً از طریق طرح‌های پیشران در روابط دوجانبه و چندجانبه دنبال شد.

سیاست خارجی هند در غرب آسیا: نگاه در حال تغییر به ایران

به نظر می‌رسد هند نگاه جدیدی به ایران پیدا کرده  که طی آن برای تامین طیف وسیع‌تری از منافع اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیتی، خود را نیازمند ایران می‌بیند.

1 2 3 111