تکنولوژی اینترنت نسل پنجم؛ بستر جدید رقابت‌های جهانی

تکنولوژی اینترنت نسل پنجم صرفاً موضوعی مرتبط با حوزه فناوری نبوده و بیشتر مسئله‌ای سیاسی و امنیتی مرتبط با رقابت‌های کلان قدرت‌های جهانی است.