تحریم؛ جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی آمریکا؟

«رابرت کان» کارشناس اقتصاد بین الملل شورای روابط خارجی آمریکا با بررسی تصویب طرح «مقابله تحریمی علیه دشمنان آمریکا» در یادداشتی اِعمال تحریم های اقتصادی و اثرات آنها بر اقتصاد آمریکا و بازار آزاد جهانی را در دولت ترامپ بررسی کرده که در ادامه ارائه می شود.