حزب‌الله و انتخابات لبنان؛ قدرت‌افکنی در مقابل دکترین تکامل‌یافته ضاحیه

هرگونه افزایش حمایت مردمی از حزب‌الله می‌تواند بمثابه یک دستاورد اجتماعی با کارکرد نظامی تلقی شود که طراحی‌های رژیم صهیونیستی را مورد خدشه قرار داده و بر قدرت بازدارندگی حزب‌الله خواهد افزود