صندوق بین المللی پول: بحران کرونا از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بدتر است

رئیس صندوق بین المللی پول رکود اقتصادی فعلی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در جهان ایجاد شده است را به مراتب بسیار بدتر از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دانست.

پیامدهای شیبِ تندِ تغییرات در عربستان

چهارمین فرمان تغییر در عربستان در شرایطی صادر شد که عربستان در زمینه اقتصادی، داخلی و منطقه‌ای با چالش‌های زیادی مواجه است. رقابت محمد بن سلمان و محمد بن نایف روز به روز وارد شرایط حساس‌تری می‌شود. در تغییرات اخیر دایره اختیارات محمد بن نایف به شدت تنگ‌تر شده است.