ایران و آمریکا؛ بحران‌سازی و تهور

روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را مغایر با قوانین بین المللی توصیف و تاکید کرد، سیاستمداران و ژنرال‌های ایرانی بر خلاف ترامپ بی مبالات و شتابزده عمل نمی‌کنند.