سوریه در سال 1400؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر ضمن بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای بحران سوریه در سال 1400 تلاش می‌کند تا دورنمایی از تحولات این کشور در سال آینده ارائه دهد.

مؤلفه‌های مؤثر بر روابط آمریکا و روسیه در بحران سوریه

تفاوت رویکرد ترامپ با خط‌مشی چندجانبه‌گرایی بایدن، می‌تواند اهمیت بالایی برای روسیه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین صحنه‌های تقابل آمریکا و روسیه، حضور توأمان دو کشور در دو جبهه مخالف در بحران سوریه است.

قانون سزار و آثار داخلی و منطقه‌ای تحریم‌ها

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند تا ضمن بررسی جدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه سوریه با عنوان «قانون سزار»، به آثار و پیامدهای داخلی این تحریم‌ها برای دمشق و کردها و آثار خارجی بر امارات و ترکیه بپردازد.

قانون سزار؛ اهداف و پیامدها

قانون سزار تأثیرات مهمی بر روندهای سیاسی و اقتصادی بحران سوریه خواهد داشت و بازیگران مختلف این منازعه ازجمله روسیه، ترکیه، ایران و حزب‌الله از آن متأثر می‌شوند.

1 2 3 15