مؤلفه‌های مؤثر بر روابط آمریکا و روسیه در بحران سوریه

تفاوت رویکرد ترامپ با خط‌مشی چندجانبه‌گرایی بایدن، می‌تواند اهمیت بالایی برای روسیه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین صحنه‌های تقابل آمریکا و روسیه، حضور توأمان دو کشور در دو جبهه مخالف در بحران سوریه است.

قانون سزار و آثار داخلی و منطقه‌ای تحریم‌ها

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند تا ضمن بررسی جدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه سوریه با عنوان «قانون سزار»، به آثار و پیامدهای داخلی این تحریم‌ها برای دمشق و کردها و آثار خارجی بر امارات و ترکیه بپردازد.

قانون سزار؛ اهداف و پیامدها

قانون سزار تأثیرات مهمی بر روندهای سیاسی و اقتصادی بحران سوریه خواهد داشت و بازیگران مختلف این منازعه ازجمله روسیه، ترکیه، ایران و حزب‌الله از آن متأثر می‌شوند.

ارزیابی شکاف در روابط ترکیه و گروه‌های متحد در سوریه و روندهای پیش رو

نوشتار پیش‌رو تلاش می‌کند تا با مروری بر آخرین شکاف‌ها میان ترکیه و گروه‌های مسلح مستقر در ادلب، به ارزیابی سناریوهای موجود درباره آینده تحرکات نظامی و سیاسی آنکارا در سوریه بپردازد.

1 2 3 14