روابط آمریکا و کوبا، بررسی یک عبرت تاریخی

یکی از پرچالش ­ترین روابط میان کشورها، روابط بین دو کشور آمریکا و کوباست که با فراز و نشیب­­ هایی روبه ­رو بوده است. ایجاد توافق بین دو کشور بعد از سال­ ها در سال 2014 و لغو این توافق از سوی دولت ترامپ، موجب آشکار شدن پشت­ پرده­ ی این توافق شده است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته شده است.