عوامل مؤثر بر پایداری توافق هسته‌ای

با توجه به بن‌بست کنونی در مذاکرات هسته‌ای، به نظر می‌رسد حتی در صورتی که توافق هسته‌ای احیا شود، پایداری آن دشواری‌های بسیاری داشته باشد. مؤلفه‌هایی که در خصوص تداوم توافق هسته‌ای مؤثر هستند را می‌توان چنین برشمرد:

آمریکا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا بررسی شده و روند تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد.

سه رییس‌جمهور، سه سیاست ناقص درباره ایران

مؤسسه واشنگتن در گزارشی با اشاره به توقف مذاکرات وین به دلیل تبعات حمله روسیه به اوکراین، به ارزیابی سیاست سه دولت اوباما، ترامپ و بایدن نسبت به ایران و به‌خصوص پرونده هسته‌ای پرداخته است.

تأثیر تحریم‌های غیرهسته‌ای بر انتفاع اقتصادی از برجام

این یادداشت به ارزیابی تأثیر مهم‌ترین تحریم‌های غیرهسته‌ای وضع‌شده پس از اجرای برجام مانند کاتسا و تحریم سپاه پاسداران پرداخته و تأثیر آن بر منافع اقتصادی ایران در توافق هسته‌ای را بررسی می‌کند.

1 2 3 44