تنش بریتانیا با اتحادیه اروپا درباره توافق تجاری برگزیت

اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در گزارشی، به پرسش‌هایی در خصوص اختلافات اخیر دولت بوریس‌ جانسون با اتحادیه اروپا درباره توافق تجاری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت پاسخ داده است.