راهبردهای سیاست خارجی امریکا از زبان کلینتون

هیلاری رادهام کلینتون، وزیر امور خارجه امریکا که روزهای پایانی صدارت خود بر وزارت خارجه را سپری می‌کند، در 29 نوامبر در همایشی با عنوان «روندهای تحول آفرین 2013» که توسط گروه تدوین سیاست خارجی امریکا در واشنگتن برگزار شده بود به تبیین راهبردها و اولویت‌های سیاست خارجی امریکا پرداخت.