ترامپ در قبال ایران سیاست ریگان را پیشه کند!

مارک دوبوویتز ، مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها (FDD)، گفت: "آنچه ریگان در قبال کمونیست ها انجام داد، دونالد ترامپ باید در قبال ایران انجام دهد". وی ذکاوت ریگان را به خاطر اعلام صریح دعوی علیه کومونیسم و بازگرداندن میراثِ "قدرت آمریکایی" که ریگان در رویکردش در قبال دشمنان ایالات‌متحده، آزادی و استقلال از خود برجای گذاشت را تمجید نمود.