فلسطین در سال 97؛ رویدادها و روندها

سالی که گذشت، برای فلسطین و گروه های مقاومت، حامل دستاوردهایی گران‌بها در سایه سختی‌های بسیار در کنار تحولات و اتفاقات گوناگون داخلی و خارجی بود.

رقبای نتانیاهو در انتخابات 2019؛ دیدگاه‌‌ها و نتایج نظرسنجی‌ها

پس از اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام کنست، نظر سنجی‌های رسانه‌های صهیونیستی به شدت فعال شده اند. شاید بتوان نقطه اشتراک تمامی آنان را کاهش صندلی های لیکود دانست.