طرح راه‌آهن عربی-صهیونیستی؛ اهداف و پیامدها

خط آهن صلح، طرحی هدفمند در راستای عادی‌سازی روابط عربی-عبری با گشودن کانال‌های اقتصادی و تسری آن به روابط سیاسی است که به حاشیه راندن قضیه فلسطین را دنبال می‌کند.

یمن در سال 98؛ انصارالله  و شگفتانه‌ موشکی-پهپادی

در حالی‌که بحران یمن می‌رفت تا به موضوعی عادی و روزمره برای مردم دنیا و غرب آسیا بدل شود، رویکرد تهاجمی و حملات موشکی-پهپادی انصارالله به تأسیسات حیاتی عربستان در سال 98، یمن را مجددا به صف اول تحولات بین‌المللی برگرداند.

تخلیه الباقوره و الغمر؛ اهمیت و دلایل آن

تصمیم اردن به بازپس‌گیری مناطق الباقوره و الغمر و عدم تمدید قرارداد وادی عربه با رژیم صهیونیستی تا حدود زیادی ناشی از مدل سیاست‌ورزی نتانیاهو و فضای داخلی اردن است که در این مقاله بررسی خواهد شد.

آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی حمله به آرامکو بر عربستان

حملات ارتش یمن به قلب تپنده صنعت نفت عربستان در «بقیق» و «خریص» از پیامدهای گسترده‌‌ و دامنه‌دار اقتصادی، امنیتی و سیاسی برخوردار است که این مقاله سعی در بررسی و مطالعه آن دارد.

1 2 3 8