مقایسه رفتار ایران و قطر در قبال سوء‌استفاده سیاسی عربستان از حج

با توجه به بحران اخیر خلیج‌فارس، قطر بهره‌برداری سیاسی آل سعود از حج را در دو سطح دیپلماسی عمومی و رسمی پیگیری کرد. اما در مقابل، دولت یازدهم از کنار فاجعه‌ی منا با آن حجم از خسارت مالی و جانی عبور کرده و پرونده را عملاً برای خانواده‌ی جان باختگان و افکار عمومی مختومه اعلام کرد.