فرصت‌های انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال 2018

از بسترهای گسترش همکاری ميان اعضای کنفرانس اسلامی توسعه گردشگری میان کشورهای عضو و توسعه زیرساخت‌های توریستی در کشورهای اسلامی است. در نهمین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای اسلامی در نیجریه، تبریز برای سال 2018 به‌عنوان پایتخت گردشگری اسلامی انتخاب شد.