سوریه در سال 1400؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر ضمن بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای بحران سوریه در سال 1400 تلاش می‌کند تا دورنمایی از تحولات این کشور در سال آینده ارائه دهد.

جایگاه تحریرالشام در تحولات سوریه

نوشتار حاضر ضمن بررسی مهم‌ترین دلایل اهمیت ساختار، رفتار و آینده تحریرالشام در تحولات آینده سوریه، معتقد است توجه به جایگاه این گروه برای امکان‌سنجی سناریوهای بحران سوریه ضروری است.

گسترش اختلافات در معارضین سوری

با شروع پیشروی ارتش سوریه به جبهه‌های شمال این کشور، گروه‌های معارض سوری با هم متحد شدند تا مانع آن در جنوب ادلب شوند. مهم‌ترین این گروه‌ها شامل «حرکة‌ نورالدین‌الزنکی» و «تحریرالشام» می‌شد اما این اتحاد طولی نکشید که چند روز پیش از هم گسست به نحوی که «حرکة نورالدین‌الزنکی» و «احرار الشام» با اسم «جبهة تحریر سوریا» با یکدیگر متحد شدند و در نهایت به تحریرالشام نیز حمله کردند.