توافق جدید با ایران؛ اروپا به دنبال چیست؟

اروپا چه در برجام و چه در توافق جدید احتمالی به دنبال کنترل ایران برای رسیدن به خواسته ­های خود است.

تحریم‌ها و تنگناهای مالی حماس؛ راه‌کارها و پیامدها

سیزده سال محاصره، اوضاع اقتصادی و انسانی غزه را بسیار وخیم ساخته است. تصمیمات محمود عباس و تشکیلات خودگردان نیز این وضعیت را تشدید می‌کند. حماس اما ابتکاراتی برای مواجهه با این شرایط دارد.

خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ

وزیر خارجه آمریکا طی یک سخنرانی در بنیاد هریتیج از استراتژی بلندپروازانه ای پرده برداشت که بعد خروج از برجام اجرایی خواهد شد. این سخنرانی خطوط جدیدی را در سیاست خارجی آمریکا بازنمایی می‌کند که در این مقاله موردمطالعه قرار گرفته است.

ایران در نظام بین الملل: رویارویی با دوگانه‌ی سازش – براندازی

تهدید آمریکا مبنی بر تغییر رژیم در ایران، از یک منظر، بخشی از راهبرد این کشور برای مهار قدرت‌گیری ایران به حساب می‌آید. وجه دیگر این راهبرد به سازش ختم می‌شود. مناسبات نظام بین الملل و تضاد هویتی میان آمریکا و جمهوری اسلامی، باعث می‌شود تا هر دو سوی این بردار، برای منافع حیاتی ایران به شدت تهدیدزا ارزیابی گردد.

1 2