نقش اندیشکده دفاع از دموکراسی‌ها بر تشدید تنش نظامی آمریکا با ایران

جیمز کاردن، کارشناس سابق روسیه در وزارت خارجه آمریکا، طی یادداشتی در نشریه نیشن، ترور سردار سلیمانی را نشانه‌ای از اثرگذاری اندیشکده دفاع از دموکراسی‌ها بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قلمداد کرده است.