توافق صلح امارات و رژیم صهیونیستی: اهمیت، اهداف و پیامدها

امارات پس از مصر و اردن به سومین کشور عربی تبدیل شد که روابط رسمی با رژیم صهیونیستی برقرار می­ کند. در این نوشتار به اهمیت توافق امارات با رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن پرداخته می‌شود.

تحلیل توافق­نامه صلح آمریکا و طالبان و امکان­‌سنجی اجرای آن

امضای توافق صلح در افغانستان بیش از آن‌که درباره اختلافات سیاسی داخلی و نبود اجماع ملی در این کشور باشد، تأمین منافع آمریکا و طالبان را در اولویت قرار داده است.