نخست‌وزیری جانسون؛ چه چیزی تغییر خواهد کرد؟

بوریس جانسون در ابتدای نخست‌وزیری خود با مشکلات عمده‌ای در سیاست خارجی مواجه است. برگزیت، مسئله هسته‌ای ایران و برجام، موضوع نفت‌کش‌ها، مسائلی است که نحوه مواجه با آن‌ها تأثیر زیادی در سیاست خارجی این کشور خواهد داشت.