بهبود روابط جنبش فلسطینی فتح با سوریه؛ اهداف و پیامدها

روابط فتح با سوریه به گونه‌های مختلف می‌تواند باعث تغییر سمت و سوی تحولات فلسطین و تقویت موضع فلسطینی‌ها برابر رژیم صهیونیستی شود.

جانشینان احتمالی محمود عباس چه کسانی هستند؟

وضعیت نامناسب جسمی محمود عباس در وضعیت کنونی حساس فلسطین و تلاش صهیونیست‌ها برای عملیاتی کردن طرح «معامله قرن» که از سوی آمریکایی‌ها تهیه شده، وضعیت تشکیلات خودگردان را مهم کرده است.