نگاه ترکیه به عربستان و پرونده خاشقچی؛ چارچوب‌ها و مسائل

ترکیه و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه‌ای در غرب‌آسیا شناخته می‌شوند و تضاد منافع موجود بین آن‌ها باعث می گردد که از نظر سیاسی، اقتصادی، گفتمانی و نظامی رقابت‌هایی با همدیگر داشته باشند و بروز مسائل جدید بین این دوکشور، می‌تواند از شدت رقابت‌‌ها بکاهد یا به آن‌ها دامن بزند.