نگرانی آمریکا از پروژه مدرن‌سازی نظامی چین

چین طی سالیان اخیر تلاش‌های وسیعی برای توسعه و نوسازی نیروهای نظامی خود انجام داده و در حال دست‌یابی به تسلیحات برتری است که به‌تدریج به یک چالش عمده برای هژمونی آمریکا بدل خواهد شد.