«جنگ رسانه‌ای» از منظر رهبر معظم انقلاب بخش چهارم: الزامات و راهکارهای جبهه‌ی رسانه‌ای انقلاب اسلامی

رهبر معظم انقلاب با نگاه کلان و راهبردی خود، در بیانات گوناگونی به مسئله‌ی «جنگ رسانه‌ای» پرداخته‌اند و نکات ارزنده‌ای در ابعاد گوناگون این مفهوم بیان داشته‌اند. ازاین‌رو با بهره‌گیری از بیانات ایشان، نکات مرتبط با مفهوم «جنگ رسانه‌ای» در سه بخش «ماهیت و اهمیت»، «عملکرد جبهه‌ی مقابل» و «راهکارها» تدوین شده است.

بررسی فیلم گلاب از منظر جنگ رسانه‌ای

فیلم گلاب در مقام حمایت از جریان سیاسی 88، ایرانی‌ها را شرور جلوه داده و چهره‌های امنیتی و سیاسی کشور را متوحش نشان می‌دهد در این مقاله، فیلم گلاب، از منظر جنگ رسانه‌ای واکاوی می‌شود که نقطه‌ی اصلی فیلم، بر محور هدفمند کردنِ سیستم براندازی به بهانه وقایع انتخاباتی سال 88 است.

«جنگ رسانه‌ای» از منظر رهبر معظم انقلاب بخش سوم: الزامات و راهکارهای جبهه‌ی رسانه‌ای انقلاب اسلامی

رهبر معظم انقلاب با نگاه کلان و راهبردی خود، در بیانات گوناگونی به مسئله‌ی «جنگ رسانه‌ای» پرداخته‌اند و نکات ارزنده‌ای در ابعاد گوناگون این مفهوم بیان داشته‌اند. ازاین‌رو با بهره‌گیری از بیانات ایشان، نکات مرتبط با مفهوم «جنگ رسانه‌ای» در سه بخش «ماهیت و اهمیت»، «عملکرد جبهه‌ی مقابل» و «راهکارها» تدوین شده است.

تحلیل فیلم فصل کرگدن از دیدگاه جنگ رسانه‌ای

یکی از فیلم‌هایی که در سال‌های اخیر ساخته شد و جبهه استکبار حمایت‌های بی‌سابقه‌ای از آن انجام داد، «فصل کرگدن» است. استفاده از بازیگران مشهور، جایزه‌باران فیلم در جشنواره‌های خارجی، در اختیار قرار دادن مکان فیلم‌برداری در ترکیه و کردستان عراق و چندین امکان دیگر، ازجمله کمک‌های برای برجسته شدن این فیلم است.

1 2 3