نبرد خط لوله‌ها و تحریم‌ها؛ جنگ جدید غرب علیه دمشق

تحریم‌های جدید آمریکا علیه تجارت نفت بین ایران و روسیه با سوریه را می‌توان امتداد همان نبرد اطلاعاتی و امنیتی دانست که دنبال جلوگیری از تبدیل سوریه به هاب انرژی منطقه بود.