آیا تمدن غرب در مسیر افول است؟

با بررسی آراء اندیشمندان درخصوص انحطاط تمدن‌ها می‌توان دریافت که تمدن غرب، اکنون بیش از هر زمان دیگری به سمت سقوط پیش می‌رود.

اقدامات تنش‌زای آمریکا؛ تحریک، ترور و تجاوز آشکار

طرح آمریکایی-صهیونیستی برای ترور فرمانده‌هان عالی‌رتبه محور مقاومت را باید محصول پروژه تنش‌زایی تصاعدی آن‌ها در برابر محور مقاومت دانست که در قالب جنگی ترکیبی و با بکارگیری هم‌زمان اقدامات سخت و نرم در حال اجراست

وال‌استریت‌ژورنال از جنگ نرم ترامپ علیه ملت ایران پرده‌برداری کرد

دولت آمریکا که بعد از خروج از «برجام» تحریم‌ها را علیه ایران بازاعمال کرده است کارزاری تبلیغاتی با هدف کاستن از حمایت‌های مردمی از حکومت ایران راه‌اندازی کرده است.

روایت مجله آمریکایی از فعالیت شبکه جعلی توئیتری علیه ایران

یک مجله آمریکایی به بررسی فعالیت‌های شبکه‌ای از حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی توئیتر پرداخته که پیام‌هایی در حمایت از براندازی در ایران منتشر می‌کنند.

1 2 3 5