جنبش جهاد؛ آغازگر مقاومت اسلامی در فلسطین

جهاد اسلامی علیرغم دستاوردهایی که داشته است در راستای تحقق هدف نهایی خود با چالش هایی روبرو است؛ از جمله: مشارکت فعال در روندهای سیاسی و هماهنگی با سایر گروه های مقاومت در جهت پیشبرد طرحی برای آزادسازی فلسطین.

دبیرکلی زیاد النخاله در جهاد اسلامی؛ آراء و چشم‌انداز

زیاد النخاله جانشین رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین شد. ویژگی‌های شخصیتی و نگرش های النخاله می‌تواند مسیر جنبش جهاد اسلامی را با تغییراتی روبرو سازد.

آیا جهاد اسلامی وارد عرصه سیاسی فلسطین می‌شود؟

دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در همایشی که به مناسبت بیست و نهمین سالگرد تأسیس این جنبش و نیز سالگرد ترور شهید فتحی شقاقی برگزار شد، طرحی ده‌بندی برای عبور از وضعیت کنونی فلسطین مطرح نمود. این طرح را می‌توان نخستین ورود جهاد اسلامی به عرصه سیاسی دانست.