شوک آمریکایی به بازارها

شوک آمریکایی به بازارها

جهش ترامپی بورس‌های جهانی نیز با انتشار بیانیه فدرال رزرو متوقف شد. بازارهای ایران نیز از این تحولات اثر گرفتند. در بازار داخلی ارز، انتظارات ناهمسو است، با این همه نرخ‌های برابری جهانی دلار، از عوامل تعیین‌کننده قیمت در ایران است.