جوزف نای: چگونه قدرت زیرکانه، قدرت نرم را تهدید می کند؟

آنچه در ادامه می‌آید، یادداشتی است از جوزف نای، استاد برجسته مدرسه جان اف کندی دانشگاه‌ هاروارد که در پایگاه فارن افرز وابسته به اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در مورد «قدرت زیرکانه» منتشر شده است.

جوزف نای: قدرت نرم، بخش ضروری قدرت سخت

جوزف نای: قدرت نرم، بخش ضروری قدرت سخت

جوزف نای بعد از کاهش بودجه برخی نهادهای این کشور از سوی ترامپ، در مصاحبه با اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا درباره رابطه قدرت نرم و قدرت سخت و اثرات این کاهش بودجه بر قدرت نرم آمریکا صحبت کرد که متن منتشر شده، اکنون از سوی گروه رصد اندیشکده راهبردی تبیین ترجمه شده است.