بازخوانی مقتدی صدر؛ قدرت‌یابی و سیاست‌ورزی/ بخش دوم

مقتدی صدر دیگر آن جوان هیجان‌زده و تندخویی نیست که در سال‌های ابتدایی اشغال عراق، از خود به نمایش گذاشته بود. اکنون، محاسن او سفید شده است و به همین میزان، سیاست‌ورزی او هوشمندانه‌تر و دارای ابعاد متعددی گشته است.

بازخوانی مقتدی صدر؛ قدرت‌یابی و سیاست‌ورزی/ بخش نخست

مقتدی صدر دیگر آن جوان هیجان‌زده و تندخویی نیست که در سال‌های ابتدایی اشغال عراق، از خود به نمایش گذاشته بود. اکنون، محاسن او سفید شده است و به همین میزان، سیاست‌ورزی او هوشمندانه‌تر و دارای ابعاد متعددی گشته است.

گفتمان صدر در انتخابات عراق؛ مولفه‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

هرقدر که ایران و صدر در مبارزه با آمریکا هم‌نظرند، در خصوص حضور ایران در این کشور از یک‌دیگر دورند. بر این اساس فهم دقیق گفتمانی که صدر آن را رهبری می‌کند و فرصت‌ها و تهدیدات ناشی از آن برای جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری می‌نمایاند.