طرح تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران؛ پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

طرح تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه سپاه پاسداران؛ پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی

در طرح تحریمی جدید کنگره علیه سپاه پاسداران، از وزیر خارجه‌ی آمریکا خواسته‌شده تا گزارشی را تهیه و به کنگره ارائه نماید که در آن مشخص کند آیا سپاه پاسداران دارای ویژگی‌هایی هست که بتوان آن را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرارداد یا نه؟