سوریه در سال 1400؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر ضمن بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای بحران سوریه در سال 1400 تلاش می‌کند تا دورنمایی از تحولات این کشور در سال آینده ارائه دهد.

صادرات سوخت ایران به لبنان؛ زمینه‌ها و پیامدها

ابتکار حزب‌الله در واردات سوخت از ایران و کاهش مشکلات مردم لبنان، پیامدهای مهمی در سطح داخلی لبنان و همچنین منطقه غرب آسیا دارد که حائز اهمیت است.

فشار آمریکا برای بازنگری در مأموریت یونیفل؛ دلایل و پیامدها

 نوشتار پیشِ رو ضمن ارزیابی زمینه‌ها و دلایل آمریکا برای تغییر مأموریت نیروهای یونیفل، پیامدهای آن برای حزب‌الله لبنان و رژیم صهیونیستی را نیز بررسی می‌کند.

اعتراضات لبنان؛ دلایل و پیامدها

نوشتار حاضر تلاش می‌کند علاوه بر بررسی زمینه‌های داخلی و خارجی اعتراضات اخیر لبنان، سناریوهای پیش‌رو و موانع تحقق هرکدام را مورد بررسی قرار دهد.

1 2 3